Infrared - dkoyanagi

Sony DSC-F828, Niteshot mode, Hoya ND400 filter